Moja riječ za moju skrb

Moja riječ za moju skrb

vodič za razgovor s liječnikom

Moja riječ za moju skrb

vodič za razgovor s liječnikom

Vodič za razgovor s liječnikom

Moja riječ za moju skrb

Kao osoba koja živi s hemofilijom, najvjerojatnije imate redovite liječničke preglede kod svojeg specijalističkog zdravstvenog tima. To su često rutinski pregledi, ali ne moramo ih doživljavati tako. Svaki je pregled ujedno i dobra prilika da se uključite u donošenje odluka o svojem zdravlju. Važno je razumjeti da je naša riječ važan element naše skrbi.

Da bi svaki odlazak liječniku i svaki pregled bili koristan, dobro je unaprijed pripremiti neke stvari a to su prije svega bilješke o svim pitanjima na koje želite čuti odgovor kao i najvažnije teme o kojima biste htjeli razgovarati.

Važno je u svakom razgovoru sa zdravstvenim djelatnikom biti otvoren i precizan i nikad ne treba strahovati i bojati se postaviti neka pitanja ili iznijeti svoje mišljenje.

Zato smo i pripremili ovu brošuru “Moja riječ za moju skrb” - kratki vodič koji sadrži savjete s ciljevima i željama u pogledu skrbi u okviru vaših pregleda, ali i izvan njih.

PREUZMITE VODIČ ZA RAZGOVOR S LIJEČNIKOM

NP-16100; 04/2021.