Treatment possibilities

Mogućnosti liječenja

Mogućnosti liječenja

 

Ako bolujete od hemofilije, potrebno vam je liječenje. No kada je u pitanju hemofilija, ne postoji univerzalni pristup. Liječenje ovisi o brojnim čimbenicima, primjerice, o ozbiljnosti bolesti, vašoj starosti, osobnim potrebama i tome što želite od života! Cilj je smanjiti učestalost i težinu epizoda krvarenja te spriječiti kratkoročne i dugoročne komplikacije uslijed krvarenja, kao što su oštećenja i bolovi u zglobovima. Personalizirano vam liječenje može ponuditi zaštitu prilagođenu baš vama, vašim snovima i ambicijama te načinu na koji želite živjeti.

Premda praćenje i liječenje hemofilije zahtijeva od pacijenata, obitelji i njegovatelja trajni, cjeloživotni angažman, dobra je vijest da su istraživanja i razvoj lijekova dogurali zaista daleko. To znači da vi i svi ostali koji boluju od hemofilije možete živjeti zdravije i uživati u brojnim mogućnostima koje nekada nisu postojale.

Mogucnosti lijecenja

Moguċnosti liječenja

Zapamtite, vi vodite glavnu riječ

 

Ako trebate redovnu profilaksu za spriječavanje krvarenja ili liječenje kada se krvarenje već pojavi (tzv. liječenje na zahtjev)1, o vama i vašim liječnicima ovisi kako će liječenje izgledati i kako u najvećoj mjeri možete iskoristiti raspoložive mogućnosti.

Ako želite donijeti najbolju odluku, važno je da razumijete koje su vam sve opcije na raspolaganju te da o njima raspravite s liječnicima. Kada sve prevladate, možete početi živjeti punim plućima.

Razumijevanje liječenja 

Promjena lijeka 

U potpunosti iskoristite
posjet liječniku 

Želite li znati više
o hemofiliji? 

LITERATURA:

1. Guidelines for the Management of Hemophilia General are and Management of Hemophitia 1.6 Prophylactic factor replacement therapy. World Federation of Hemophilia. Dostupno na https://www1.wfh.org/publications/×les/pdf-1472.pdf. Ažurirano: travanj 2013. Pristupljeno: lipanj 2019.

NP-10679; 04/2020