Svjetski dan hemofilije

Svjetski dan hemofilije

Svjetski dan hemofilije

Kao i svake godine u travnju obilježavamo Svjetski dan hemoflije. Ove je godine tema: “Pristup za sve, partnerstvo, javne politike i napredak”, a sve sa ciljem integriranja naslijeđenih poremećaja krvarenja u nacionalne planove i strategije svjetskih vlada.

Ove godine stavljamo i naglasak na važnost fizičke aktivnosti, a više informacija možete pronaći u letku koji smo pripremili baš za Svjetski dan hemofilije.

Svjetski dan hemofilije

NP-21647; 04/2022